Vi tilbyr2017-02-23T14:07:55+00:00

Vi tilbyr

Import
Logistikk
Kategoriarbeid
Key Account
Management
Ytre salg

Galleberg kjøper varer fra våre samarbeidspartnere over hele verden, hovedsakelig fra Europa og USA. Vår logistikkavdeling sørger selv for fortolle varene ved ankomst og har fraktavtaler med erfarne transportører i inn- og utland.
 
Galleberg har eget lager i samme bygg som hovedkontoret. Våre 3 lagermedarbeidere har til sammen 75 års erfaring og vi anvender et avansert lagerstyringssystem som tilfredsstiller kjedenes krav til sporing og moderne EDI-kommunikasjon.
 
Vi har en kategoriavdeling med bred kategoriinnsikt og jobber kontinuerlig med kategoriutvikling innenfor våre satsningsområder. Som eksempel kan nevnes etableringen av Middelhavsmat-konseptet med merkevaren Zeta, hvor vi jobber i samarbeid med kjedene mot å etablere Middelhavsmat som en egen kategori.
 
Vår Key Account avdeling har tette og gode bånd til virksomhetens nøkkelkunder og har lang erfaring med å etablere merkevarer i det norske markedet. Vi har god erfaring fra å etablere team bestående av nøkkelpersonell på tvers av KAM- og kategoriavdeling som bidrar godt til Gallebergs koordinerings- og gjennomføringsevne.
 
Gallebergs landsdekkende selgerkorps teller totalt 15 medarbeidere. Med sin brede erfaring i butikk er de blant annet med på å gjennomføre strategiske planer som Galleberg har utarbeidet i samarbeid med våre samarbeidspartnere.